Stavebná činnosť

Stavebná činnosť

Ponúkame Vám komplexné služby pre stavebnú činnosť so zameraním na energetickú a ekologickú stránku objektu.
Stavebná činnosť obsahuje rekonštrukčné práce, výstavbové práce na kľúč, realizáciu vodozádržných opatrení vyplývajúcich zo zmiernenia negatívnych dopadov zmeny klímy a iné.

Naše realizácie

Komunitné centrum Družstevná pri Hornáde

Nadstavba pre MŠ Kružlová