ENERGOCOM PLUS

ZÍSKAJTE ŠTÁTNU DOTÁCIU

NA TEPELNÉ ČERPADLÁ AŽ DO VÝŠKY 3 700 €
Ako získam dotáciuMám záujem

Ďalšie kolo štátnej dotácie na tepelné čerpadlá začína o

Dní
Hodín
Minút
Sekúnd
0

Výška vyčlenených prostriedkov

KROKY K ZÍSKANIU ŠTÁTNEJ PODPORY

Overte si, že sa ako Váš budúci obchodný partner nachádzame v zozname zhotoviteľov

Ak ste sa rozhodli pre tepelné čerpadlá Panasonic, alebo Atlantic vzduch-voda od našej spoločnosti a presvedčili Vás tieto argumenty obe výrobné značky sa nachádzajú v zozname oprávnených zariadení podporovaných štátnou dotáciou.Tepelné čerpadlá využívajú teplo z vonkajšieho prostredia. Sú prvou voľbou, ak chceme dosiahnuť úsporu nákladov na vykurovanie a súčasne vyrábať teplo ekologicky. Spotrebuje len malý podiel elektriny, poskytuje nám nezávislosť od oleja a plynu, aktívne prispieva k zníženiu emisií CO2 a ochrane klímy.

1. Zoznámte sa s podmienkami podpory

Ak vlastníte, alebo ste spoluvlastníkom rodinného domu, alebo vlastníte rozostavaný dom a stavba je v čase žiadosti zapísaná na Liste vlastníctva, môžete pokračovať. Či je vaša domácnosť oprávnená a pripravená na podanie žiadosti o poukážku, môžete konzultovať aj priamo s nami: dotacia@energocom.sk, +421 911 352 074 Potrebujeme od Vás: List vlastníctva

2. Spracovanie cenovej ponuky

Pre spracovanie cenovej ponuky potrebujeme zistiť stav inštalácie kúrenia a tepelné straty objektu. Pre zistenie podkladov je najlepšie osobné stretnutie na tvári miesta. Kontaktujte prosím nášho odborníka na: technik@energocom.sk, +421 908 974 560 Potrebujeme od Vás: Termín stretnutia a adresu objektu

3. Žiadosť o vydanie poukážky pre uplatnenie štátnej podpory

Ak budete spĺňať podmienky štátnej podpory a zakceptujete našu cenovú ponuku, podáme za Vás žiadosť o vydanie poukážky so všetkými náležitosťami. Foto poukážky Potrebujeme od Vás: List vlastníctva, Adresu trvalého pobytu

4. Zmluva so SIEA-ou

Jednoducho: Zmluvu o poskytnutí príspevku, ktorej súčasťou je aj poukážka, Vám bude doručená poštou najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti o vydanie poukážky. Zmluva bude zaslaná v dvoch vyhotoveniach. Každé vyhotovenie je potrebné podpísať zástupcom domácnosti. Podpis musí byť úradne overený. Potrebujeme od Vás: Zmluvu so SIEOU 1x s úradne overeným podpisom Nezabudnite overiť, kto je oprávnený konať za domácnosť, napríklad v prípade viacerých vlastníkov, je potrebné zabezpečiť podpis nadpolovičnej väčšiny vlastníkov. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov podpisujú zmluvu obaja manželia. Spolu so zmluvou, vám budú doručené aj relevantné čestné vyhlásenia o oprávnenosti domácnosti a o splnení kritérií vydania poukážky. Aby bola vydaná poukážka platná, domácnosť musí poukážku uplatniť u zhotoviteľa, s ktorým má uzavretú zmluvu o inštalácií zariadenia, a to najneskôr do 30 dní od dátumu, ktorý je uvedený na poukážke.

5. Podpis zmluvy

Potrebujeme od Vás: Podpis Zmluvy o dielo 2 x.

6. Realizácia stavby

SPOLOČNOSŤ ENERGOCOM PLUS, s.r.o., zrealizuje stavbu, rýchlo a kvalitne, v zmysle podmienok štátnej podpory, avšak najneskôr do 3 mesiacov od vydania poukážky. Foto stavieb. Potrebujeme od Vás: Súčinnosť pri realizácií stavby

7. Žiadosť o preplatenie

SPOLOČNOSŤ ENERGOCOM PLUS, s.r.o. požiada o preplatenie poukážky a potvrdenie našej faktúry. (najneskôr do 6 mesiacov od dátumu ukončenia inštalácie, SIEA prevedie kontrolu a overí správnosť oprávnených výdavkov). Potrebujeme od Vás: Potvrdenie našej faktúry

8. Kontrola a overenie

SIEA prevedie kontrolu a overí správnosť výdavkov

9. Užívate si nové dielo

Potrebujeme od Vás: Spokojný pocit

Panasonic alebo Atlantic?

Ponúkame Vám tepelné čerpadlá od prestížnych výrobcov v bezkonkurenčne najlepšom pomere cena / výkon
PANASONIC AQUAREA
Rada tepelných čerpadiel Panasonic Aquarea prináša vysoké energetické úspory vďaka neuveriteľnej efektivite aj pri -20 °C.

Tepelné čerpadlo Aquarea je súčasťou novej generácie vykurovacích riešení, ktoré využívajú vzduch ako obnoviteľný a bezplatný zdroj energie, k vykurovaniu alebo chladeniu domácností a k výrobe teplej vody.

Extrémne vysoká účinnosť (COP s hodnotou 5,08 u nového nedeleného systému s výkonom 5 kW)
Rada vyvinutá pre domy s nízkou spotrebou (začínajúca na 3 kW)
Riešenie T-CAP je ideálne pre chladné oblasti, pretože si udržuje nominálny výkon až do -20 °C
Jednoduché ovládanie pomocou chytrého telefónu (s využitím voliteľného rozhrania)
Veľká rada efektívnych nádrží pre domáce skladovanie teplej vody

Úspora energie
    

Vysoký výkon
       

Vysoká konektivita
    

ATLANTIC LORIA DUO
Loria DUO – vnútorný modul s integrovaným nepriamovýhrevným zásobníkom s objemom 190 litrov

Loria DUO je určená pre pasívne alebo nízkoenergetické stavby s nízkoteplotným systémom vykurovania. Pre bivalentnú prevádzku je vnútorná jednotka doplnená integrovaným elektrokotlom 3 kW. Výraznou výhodou je možná inštalácia voliteľného príslušenstva priamo do kompaktného bloku tepelného čerpadla.

Vnútorny hydraulický modul

Nepriamovýhrevný zásobník 190 l s antikoróznou ochranou ACI
Elektrický doohrev patrónou 1,6 kW
Výkonové varianty 4 – 10 kW
Obehové čerpadlo s premennými otáčkami energetickej triedy A

Vonkajšia invertorová jednotka

Vyššia energetická účinnosť vyjadrená vysokým COP
Väčší rozsah prevádzkových vonkajších teplôt
Nižšia prevádzková hlučnosť
Výrazne nižšia tvorba námrazy

A ako to celé funguje?

Naše realizácieKontakt

Ľanová 9, 040 17 Košice +421908 363 888 office@energocom.sk
ENERGOCOM PLUS, s.r.o.

Ľanová 9, 040 17 Košice
Telefón: +421908 363 888
E-mail: office@energocom.sk

IČO: 44303327
DIČ: 2022707687
IČ DPH: SK2022707687

Pošlite nám správu