Získajte štátnu dotáciu na FOTOVOLTICKÉ PANELY až do výšky 1500 €

Fotovoltika

Fotovoltika

Ponúkame Vám realizáciu všetky typov fotovoltických inštalácií, s priamymi skúsenosťami projektovania a výstavby na celom území Slovenska v rozsahu od 1 kW po 1 MW. Po zadaní Vášho dopytu prostredníctvom tlačidla „Mám záujem“ Vám navrhneme najvhodnejší systém, odôvodníme Vám vybrané technické zariadenia a oboznámime Vás s legislatívnym postupom pripojenia systému do distribučnej siete. Porealizačná dlhodobá servisná činnosť týchto zariadení je u nás samozrejmosťou a doporučením.

0908 363 888

ON GRID systém, 3 fázový

Systém umožňuje vyrábať si nielen časť energie pre potreby Vášho objektu, ale aj prebytok dodávať  do distribučnej siete.

3 kWp on – grid

Služby pre Vás:
 • Cena systému
  6 158 € s DPH
 • Výška štátnej dotácie
  1 500 € s DPH
 • Cena spolu
  4 658 € s DPH
0%
úspora

Štúdia realizovateľnosti

Technický návrh umiestnenia a veľkosti fotovoltického systému s výpočtom ročnej výroby a úspor elektrickej energie

Projektová dokumentácia

Spracovanie projektovej dokumentácie ku konkrétnemu projektu

Financovanie projektu

Návrh financovania diela, stanovenie doby splácania s vyčíslením pásma ekonomických úspor

Odborná inštalácia a servis systému

Kompletná dodávka diela na kľúč spolu s vystavením všetkých potrebných revízií

Cenová ponuka
pre realizáciu Fotovoltiky

  Meno a priezvisko

  Telefón

  Email

  Presná adresa inštalácie (ulica, číslo domu/budovy, mesto)
  Typ objektu

  Typ strechy

  Typ strešnej krytiny

  Ročná spotreba elektrickej energie v objekte v kWh za celý minulý rok

  alebo
  Výška mesačnej platby za elektrickú energiu/ EUR

  Typ vykurovania v objekte

  Správa


  Naše realizácie