Fotovoltika

Fotovoltika

Ponúkame Vám realizáciu všetky typov fotovoltických inštalácií, s priamymi skúsenosťami projektovania a výstavby megawatových elektrární na území Slovenska v rozsahu od 1 kW po 1 MW. Na osobnom stretnutí Vám navrhneme najvhodnejší systém, odôvodníme Vám vybrané technické zariadenia a oboznámime Vás s legislatívnym postupom pripojenia systému do distribučnej siete. Porealizačná dlhodobá servisná činnosť týchto zariadení je u nás samozrejmosťou a doporučením.

ON GRID systém, 3 fázový

Systém umožňuje vyrábať si nielen časť energie pre potreby Vášho objektu, ale aj prebytok dodávať  do distribučnej siete.

3 kWp on – grid

 • Fotovoltické panely CSG SOLAR 300 Wp
 • Nosná konštrukcia
 • Striedač FRONIUS + smart meter
 • Rozvádzač
 • Inštalačný a montážny materiál
Služby pre Vás:
 • Inštalácia systému na kľúč
 • Revízia systému
 • Administratívne spracovanie žiadosti o pripojenie pre distribučnú spoločnosť
 • V prípade uplatnenia štátnej dotácie, kompletné spracovanie agendy
 • Cena systému
  6 158 € s DPH
 • Výška štátnej dotácie
  1 500 € s DPH
 • Cena spolu
  4 658 € s DPH
0%
úspora

Pre systémy nad 10 kW spracujeme cenovú ponuku na vyžiadanie.