LED Osvetlenie

LED Osvetlenie

Ponúkame Vám projektovo-ekonomický návrh riešenia Vášho osvetlenia, s výpočtom možných úspor, s priamymi skúsenosťami takýchto realizácií v rozsiahlom type objektov ako sú obchodné centrá, parkoviská, obce, skladové a výrobné haly, objekty štátnej správy a iné.

Svetelno-technická štúdia

Podrobná analýza súčasnej prevádzky osvetľovacej sústavy s technicko-ekonomickým vyjadrením, návrh riešenia s vyčíslením ekonomických dopadov

Financovanie projektu

Návrh financovania diela, stanovenie doby splácania s vyčíslením pásma ekonomických úspor

Projektová dokumentácia

Spracovanie projektovej dokumentácie diela s prípadným rozšírením pôvodnej osvetľovacej sústavy

Odborná inštalácia

Kompletná dodávka diela na kľúč spolu s vystavením všetkých potrebných revízií

Naše realizácie