Energetický manažment

Fotovoltaika
Ponúkame komplexný odborný prístup k práci s energiami vo Vašom objekte a to spracovaním analýz, auditov, obchodných ponúk s technicko-ekonomickým vyhodnotením súčasného stavu a návrhom opatrení za účelom dosiahnutia úspor.

Teplotechnika

Tepelné čerpadlá
Komplexný projekčno-ekonomický návrh riešenia vykurovania, chladenia a prípravy teplej úžitkovej vody vo Vašom objekte s následnou komplexnou realizáciou tepelnej sústavy a jej prevádzkovaním.
Nadštandardná servisná činnosť. Monitorovanie tepelnej sústavy pomocou dispečingu. Viac ako 20 ročné skúsenosti v odbore teplotechniky, klimatizácií a chladenia.

LED osvetlenie

Úsporné LED riešenia
Vypracovanie svetelno-technickej štúdie s návrhom riešenia. Komplexná realizácia inštalácie osvetlenia.

Naše najnovšie realizácie

Počet našich spokojných zákazníkov pribúda

Naši klienti