Zelená domácnostiam

Zelená domácnostiam

Kroky k získaniu štátnej podpory

Overte si, že sa ako Váš budúci obchodný partner nachádzame v zozname zhotoviteľov

Ak ste sa rozhodli pre tepelné čerpadlá Panasonic, alebo Atlantic vzduch-voda od našej spoločnosti a presvedčili Vás tieto argumenty obe výrobné značky sa nachádzajú v zozname oprávnených zariadení podporovaných štátnou dotáciou.

Tepelné čerpadlá využívajú teplo z vonkajšieho prostredia. Sú prvou voľbou, ak chceme dosiahnuť úsporu nákladov na vykurovanie a súčasne vyrábať teplo ekologicky. Spotrebuje len malý podiel elektriny, poskytuje nám nezávislosť od oleja a plynu, aktívne prispieva k zníženiu emisií CO2 a ochrane klímy.

Ďalšie kolo štátnej dotácie začne o

00
Dní
00
Hodín
00
Minút
00
Sekúnd

04.06.2019 – 15:00

podmienky

1. Zoznámte sa s podmienkami podpory

Ak vlastníte, alebo ste spoluvlastníkom rodinného domu, alebo vlastníte rozostavaný dom a stavba je v čase žiadosti zapísaná na Liste vlastníctva, môžete pokračovať. Či je vaša domácnosť oprávnená a pripravená na podanie žiadosti o poukážku, môžete konzultovať aj priamo s nami:
dotacia@energocom.sk
+421 911 352 074

Potrebujeme od Vás: List vlastníctva

cp

2. Spracovanie cenovej ponuky

Pre spracovanie cenovej ponuky potrebujeme zistiť stav inštalácie kúrenia a tepelné straty objektu. Pre zistenie podkladov je najlepšie osobné stretnutie na tvári miesta. Kontaktujte prosím nášho odborníka na:
technik@energocom.sk
+421 908 974 560

Potrebujeme od Vás: Termín stretnutia a adresu objektu

ziadost

3. Žiadosť o vydanie poukážky pre uplatnenie štátnej podpory

Ak budete spĺňať podmienky štátnej podpory a zakceptujete našu cenovú ponuku, podáme za Vás žiadosť o vydanie poukážky so všetkými náležitosťami. Foto poukážky

Potrebujeme od Vás: List vlastníctva, Adresu trvalého pobytu

zmluva

4. Zmluva so SIEA-ou

Jednoducho: Zmluvu o poskytnutí príspevku, ktorej súčasťou je aj poukážka, Vám bude doručená poštou najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti o vydanie poukážky. Zmluva bude zaslaná v dvoch vyhotoveniach. Každé vyhotovenie je potrebné podpísať zástupcom domácnosti. Podpis musí byť úradne overený.
Potrebujeme od Vás: Zmluvu so SIEOU 1x s úradne overeným podpisom Nezabudnite overiť, kto je oprávnený konať za domácnosť, napríklad v prípade viacerých vlastníkov, je potrebné zabezpečiť podpis nadpolovičnej väčšiny vlastníkov. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov podpisujú zmluvu obaja manželia. Spolu so zmluvou, vám budú doručené aj relevantné čestné vyhlásenia o oprávnenosti domácnosti a o splnení kritérií vydania poukážky. Aby bola vydaná poukážka platná, domácnosť musí poukážku uplatniť u zhotoviteľa, s ktorým má uzavretú zmluvu o inštalácií zariadenia, a to najneskôr do 30 dní od dátumu, ktorý je uvedený na poukážke.

podpis

5. Podpis zmluvy

Potrebujeme od Vás: Podpis Zmluvy o dielo 2 x.

realizacia

6. Realizácia stavby

SPOLOČNOSŤ ENERGOCOM PLUS, s.r.o., zrealizuje stavbu, rýchlo a kvalitne, v zmysle podmienok štátnej podpory, avšak najneskôr do 3 mesiacov od vydania poukážky.
Potrebujeme od Vás: Súčinnosť pri realizácií stavby

preplatenie

7. Žiadosť o preplatenie

SPOLOČNOSŤ ENERGOCOM PLUS, s.r.o. požiada o preplatenie poukážky a potvrdenie našej faktúry. (najneskôr do 6 mesiacov od dátumu ukončenia inštalácie, SIEA prevedie kontrolu a overí správnosť oprávnených výdavkov). Potrebujeme od Vás: Potvrdenie našej faktúry

overenie

8. Kontrola a overenie

SIEA prevedie kontrolu a overí správnosť výdavkov.

uzivat
9. Užívate si nové dielo

Potrebujeme od Vás: Spokojný pocit 🙂

Napíšte nám a my všetko vybavíme za Vás.